Vraag 4

Geef een korte uitleg van het begrip state space van een laag in een feedforward netwerk.

Antwoord:

Een state space is een multidimensionale 'ruimte' waarin (kenmerken van) objecten opgeslagen liggen. Alle objecten hebben hierin hun eigen gewichtwaarden. Zo ontstaat een dimensionale representatie van een object (=manifold). Deze manifolds overlappen elkaar idealiter niet.

Edit: Deze ruimte is de verzameling van alle mogelijke activiteiten uitgezet op de verschillende dimensies/assen (neuronen). In principe is de ruimte oneindig binnen de waarden tussen nul en één. Objecten liggen erin opgeslagen als een verzameling activiteiten (als een wolk of manifold) die tot herkenning van dat object leiden. Objecten raken elkaar niet, dat zou immers tot het waarnemen van twee objecten op één punt leiden.

NB Weet iemand of je hier de term gewichtwaarden mag gebruiken? Vind het zo raar staan, omdat je het niet over neuronen hebt maar representaties.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License