College2vraag2

Wat zou dit kunnen betekenen voor de wijze waarop visuele herkenning/classificatie wordt geleerd in een feedforward netwerk?

Antwoord:
Om toch een onderscheid te kunnen maken tussen gezicht A en gezicht B, maakt het feedforward netwerk waarschijnlijk gebruik van een “ontvouw” techniek (denk aan de in elkaar gefrommelde papiervellen A en B). Hierbij is het representatieve papiertje in de beginstadia meer gekreukeld en in de eindstadia minder gekreukeld.
De beginlagen (V1) zien telkens maar een klein deel van het receptieve veld en proberen de papiertjes te “ontkreukelen”. De daarop volgende lagen zien telkens een iets groter receptieve veld en werken verder met de output van de laag daarvoor. Op deze manier wordt het proces “unsupervised” doorstaan.
Één van de drie ideeën over hoe dit proces fysiologisch kan verlopen: de neuronen die gebruikt worden in de verschillende lagen, zijn zo verdeeld dat het overeenkomt met hoe visuele informatie in het dagelijkse leven wordt benaderd. Hierdoor wordt de “ontvouw-techniek” makkelijker.
Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License