College2vraag15

Vraag: Beschrijf waarom scrambled images een probleem kunnen zijn voor feedforward netwerken van visuele object herkenning/classificatie. Hoe kan dit probleem beperkt worden?

Antwoord:

Al heb je een A, en een scrambled A. (zoals in de sheets van college 2)
Op de sheets moest je ervan uitgaan dat de neuronen die weergeven werden de enige neuronen zijn in het netwerk. De receptieve velden overlappen niet en ze zijn locatie invariant.
Hierdoor, krijgen de scrambled A en de normale A dezelfde activiteit in neuronen, en worden ze allebei als het zelfde object herkent terwijl dit niet het geval is.

Dit kan je beperken door een heleboel neuronen in het netwerk toe te voegen en de receptieve velden van deze neuronen heel erg te laten overlappen (redundantie)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License