College2vraag14

In het model van Serre et al. voor visuele object herkenning/classificatie worden de gewichten voor de S units vanaf S2 tot en met S4 bepaald door unsupervised learning. Beschrijf (globaal) dit leerproces.

Antwoord:

Wanneer xi=wi is, dan komen de gewichten van de s-units en c-units perfect overeen met een (bepaald deel van een) image en zijn ze niet meer gevoelig voor andere images. Dat wi overeenkomt met xi gebeurt echter nooit in één keer. Stap voor stap worden de gewichten wi bijgesteld totdat ze uiteindelijk overeenkomen met xi.
????

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License