College2vraag13

Hoe leidt het model van Serre et al. voor visuele object herkenning/classificatie langzaam tot object invariantie?

Antwoord:

De s-units en de c-units zijn gevoelig voor bepaalde kenmerken van de afbeelding (bijvoorbeeld de richting -> / | \ ). Als leren plaatsvindt, wordt $x_i=w_i$ d.w.z. dat de gewichten van de units (wi) overeenkomen met de echte stimuli (xi). In het begin van het leerproces komen deze gewichten nog niet met elkaar overeen. Door middel van het stap voor stap (en laag voor laag) bijstellen van de gewichten wi komen deze steeds dichter in de buurt van xi, totdat uiteindelijk $x_i=w_i$ is.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License