College2vraag11

Gabor filter vragen

Welke receptieve velden beschrijft deze formule?

Antwoord:

De Gabor-formule beschrijft de receptieve velden in de V1 (orientation columns).

Beschrijf de rol daarin van de volgende parameters: $\gamma$, $\sigma$, $\lambda$, Φ en Θ.

Antwoord:

$\gamma$ = aspect ratio (leidt tot orientation selectivity).
Door een grote $\gamma$ krijgt y minder gewicht en dit leidt tot selectiviteit in oriëntatie.

$\sigma$ = effective width (leidt tot spatial selectivity van de receptive fields)
Door een kleine $\sigma$ wordt de curve smaller -> hogere mate van selectiviteit.

$\lambda$ = wavelength cosine (leidt tot on-off selectivity)
Door een korte $\lambda$ ontstaan er veel center-surrounds.

Φ = phase cosine (leidt tot off-on of on-off)
Bij π off-on, bij 0 on-off.

Θ = angle of orientation op xy-assen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License