Vraag 8

Wat wordt bedoelt met schaal invariante herkenning/classificatie van een object?

Antwoord:

Dit betekent dat het niet uitmaakt hoe groot het gebied is dat het object in je visuele veld bestrijkt, tot op een zekere hoogte, het zal worden herkent als een en hetzelfde object. De voetballer op tv wordt herkent in levende lijve. Sinterklaas op 100 meter afstand blijft sinterklaas wanneer deze naast je staat.

Wanneer een nieuw object wordt geprojecteerd wordt deze op zoveel mogelijk verschillende locaties van het visuele veld geprojecteerd, door bv. veel korte oogbewegingen. Activiteit van de lagere delen wordt zo gelinkt naar een en dezelfde activiteit in de hogere delen.

Er moet natuurlijk wel genoeg informatie op je retina vallen dat er iets uitgehaald kan worden.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License