Vraag 7

Wat wordt bedoelt met locatie invariante herkenning/classificatie van een object?

Antwoord:

Dit betekent dat het niet uitmaakt in welk gedeelte van je visuele veld een object staat het toch zal worden herkent als een en hetzelfde object.
Wanneer een nieuw object wordt gezien, wordt deze op zoveel mogelijk verschillende locaties van het visuele veld geprojecteerd. Dit gebeurt door bv. veel korte oogbewegingen. Activiteit van de lagere delen wordt zo gelinkt naar een en dezelfde activiteit in de hogere delen.

Learning Location Invariance for Object Recognition and Localization F. vd Velde
The feedforward network first learns to identify simple features at all locations and therefore becomes selective for location invariant features. This network subsequently learns to identify objects partly by learning new conjunctions of these location invariant features. Once the feedforward network is able to identify an object at a new location, all conditions for supervised learning of additional, location dependent features for the object are set. The learning in the feedforward
network can be transferred to the feedback network, which is needed to localize an object at a new location.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License