Vraag 6

Wat is een topografische (retinotopische) representatie?

Antwoord:

Suggestie:

http://en.wikipedia.org/wiki/Retinotopic

Retinotopisch slaat op de manier waarop informatie van de retina bewaard wordt in de hersenen. Overlap is namelijk een belangrijk onderdeel hiervan. Neuronen hebben een receptief veld en neuronen die informatie van nabijgelegen gebieden ontvangen liggen dichtbij elkaar en de receptieve velden overlappen elkaar.

Satellieten die foto's van oppervlakten op aarde of elders maken gebruiken dit handigheidje ook, de overlap daar zorgt dat alles mooi op elkaar aansluit.

Er ontstaat als vanzelf een reflectie of een topografische kaart van wat daarbuiten is. In V1 is dit nog vrij letterlijk, in de hogere gebieden veranderen de verdelingen wat meer.

Topografisch betekent dat het visuele veld deels is na te trekken in het brein.

Denk aan de somatische homunculus.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License