Vraag 5

Hoe verschillen de receptieve velden (receptive fields) van neuronen in de feedforward netwerken voor object herkenning/classificatie in het brein?

Antwoord:

Hogere neuronen in de hierarchie hebben een groter receptief veld dan lagere neuronen, deze zien dus patronen maar missen locatie.

Sommige neuronen hebben de input van de retina als receptief veld, hogere lagen hebben de activatie van deze neuronen als receptief veld.

(hier weet ik niet zeker of je dit als eigenschap van het receptieve veld moet zien) Wij kunnen een voorstelling maken van deze receptieve velden door ze als steeds complexer te beschouwen. Laagste niveau zijn dan lijntjes in een bepaalde richting, de volgende maakt er simpele figuurtjes van, weer een volgende laag maakt er complexere figuurtjes van tot je op bijvoorbeeld een gezicht uitkomt.

Beetje vaag antwoord op deze vraag. Volgens mij is het de bedoeling te beantwoorden hoe de receptieve velden van verschillende neuronen (in verschillende lagen) verschillen, en niet uitleggen wat dit betekent voor wat deze neuronen abstract gezien als input krijgen
Als antwoord stel ik daarom voor:
Er is een hierarchy in lagen neuronen, de receptieve velden van een bepaalde laag neuronen zijn de neuronen die in de laag "eronder" liggen. De laagste.. laag heeft als receptief veld input van de retina

Edit: Thx, ik kon de vraag op veel verschillende manieren interpreteren. Ze verschillen in grootte (soort van), ze verschillen in input, ze verschillen qua inhoud, abstract gezien, en wellicht nog als de soort activiteit die het kan binnen krijgen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License