Vraag 3

Uit welke proces stadia (globaal) bestaan de feedforward netwerken voor object herkenning/classificatie in het brein?

Antwoord:

Pattern processing zoals ’t ook wel genoemd wordt, verloopt van V1 (orientatie gevoelige neuronen met een klein receptief veld) convergerend naar hogere lagen van neuronen. Deze neuronen onvangen informatie van verschillende receptieve velden en combineren dit. Zij hebben eigenlijk dus een groter receptief veld. De hoogste laag neuronen heeft zo een groot receptief veld dat er geen sprake meer is van locatie informatie. We zitten dan in de Medial Temporal Lobe. Je hebt het maximaal plaatje maar je verliest andere informatie. Aangezien locatie is verloren heeft locatie ook geen effect op het resultaat. De informatie is locatie invariant.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License