Vraag 2

Welke argumenten zijn er om aan te nemen dat het herkennen/classificeren van bekende objecten in het brein gebeurt middels feedforward netwerken.

Antwoord:

Herkenning gaat heel snel. Als er sprake zou zijn van feedback 'loop'jes zou het proces langer duren. De mate van tijd die verstrijkt is dus een indicatie van de type processen die plaatsvinden.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License