College1vraag16

In onderstaand figuur staat een neuraal circuit, bestaande uit exciterende (E) en inhiberende (I) populaties.

(pic)

Leg uit (globaal) waarom het bovenstaande circuit een squashing function implementeert.

Antwoord:

In het figuur is te zien dat wanneer de input negatief (N) is de EN wordt geactiveerd en door IN de activatie van de positieve input (EP) wordt geinhibeerd. Dit geldt ook andersom, wanneer de input positief (P) is, wordt de EP geactiveerd en door IP de activiteit van EN geinhibeerd. Dit komt erop neer dat het óf negatieve excitatie is óf positieve excitatie. Dit is het principe van een squashing function: het is het een of het ander, maar niet tegelijk.

Edit: 'Negatief' en 'positief' zijn niet letterlijk genomen, maar worden gezien als polen, de ene kant op of de andere. Je had ook A vs B kunnen zeggen denk ik maar dat maakt het weer verwarrend omdat we die al gebruikten voor verschillende neuronen.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License