Vraag 12

Geef een voorbeeld van een classificatie probleem dat een perceptron niet kan oplossen, en leg uit waarom niet.

Antwoord:

"Exclusive Or" kan een perceptron niet aan, er is een extra laag nodig om dit classificatie probleem uit te voeren. Slides 19/22 zijn vrij duidelijk. Bij het probleem hierboven (AND Vraag 11) is een duidelijke scheidslijn te trekken. Alleen activiteit wanneer beiden actief zijn. De EXOR heeft eigenlijk twee scheidslijnen nodig. Activatie wanneer er wanneer er activiteit zichtbaar is, maar ook inactiviteit wanneer beide actief zijn. Er zijn nu twee regels nodig die activatie bepalen en dat vertaald zich naar een extra laag.

Dit kan worden gedaan door te stellen dat een extra neuron A alleen actief wordt wanneer hij activiteit van zowel de originele neuronen X & Y actief zijn (een AND functie). Vervolgens nemen we een neuron B en deze mag alleen activeren wanneer hij geen activiteit binnen krijgt (NOR functie). Vervolgens nemen we de Uber neuron en zeggen dat deze alleen mag vuren wanneer hij geen activiteit krijgt (NOR). Deze NOR’s zijn heel handig om output om te polen. En als ik het goed beschreven heb zo deze nu de waarheid tabel van xEXORy moeten nadoen en zo heb je dus een dergelijke functie gemaakt. (zie slide 22, hoewel ik A&B heb verwisseld)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License