Vraag 11

Kan dit probleem worden opgelost met een perceptron? Laat zien waarom dit wel/niet kan.

p105-2.gif

Antwoord:

Perceptrons kunnen alle varianten behalve de exclusive or oplossen, dit laatste probleem was de reden dat AI onderzoek lange tijd op z’n gat heeft gelegen. Het probleem hierboven vraagt om een AND classificatie en kan worden opgelost door x & y beide 50% van het gewicht te geven dat nodig is om de Output neuron te activeren.

Een OF verdeling kan worden opgelost door gewicht van X & Y 100% van de benodigde activiteit, de threshold, te geven.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License