Vraag 10

Wat is een perceptron?

Antwoord:

The perceptron is a type of artificial neural network invented in 1957 at the Cornell Aeronautical Laboratory by Frank Rosenblatt. It can be seen as the simplest kind of feedforward neural network: a linear classifier.

Dit houdt in dat het de input die de eerste laag binnen krijgt een gewicht meekrijgen (vermenigvuldigt worden met een getal) en dit doorgeven aan de tweede laag. De activiteit van de tweede laag wordt dus bepaald als de som van de activiteit en de gewichten van de onderste laag.

Het is heel simpel voor te stellen voor eindcijfers van een vak. Stel je hebt een tentamen en een essay en je tentamen telt voor 75% & en je essay voor 25% Je eindcijfer is dan een combinative van beide cijfers. De percentages zijn gewichten (dit is het lineaire). De threshold, theta, kan zijn dat beide cijfers een voldoende moet zijn etc. En de laatste neuron kan ingesteld zijn op pas te gaan vuren wanneer het eindcijfer een 8 is.

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License