Vraag 1

Welke type netwerken kun je onderscheiden? Geef van elk een korte beschrijving.

Antwoord:

Feedforward Netwerk: Een feedforward netwerk is een netwerk waarbij data linear van input tot output wordt doorgegeven.

Fully Recurrent Netwerk: In een fully recurrent netwerk ontvangt elke Neuron input van alle andere neuronen in het netwerk.

(Attractor Netwerk):

(Hopfield Netwerk): Het Hopfield Netwerk is een netwerk waarbij alle connecties symmetrisch zijn.

Feedfoward Feeback Netwerk:

(Dit zegt niet echts iets anders, maar goed:) Er zijn netwerken die strikt feedforward zijn, dus waar informatie slechts in één richting loopt en er zijn netwerken waarin alles met elkaar verbonden is en naar elkaar seint, waarbij dus informatie alle kanten op kan, de Fully Recurrent Network, zoals Attractor & Hopfield. Tot slot heb je nog gradaties tussen deze twee, partially recurrent networks. (Netwerken waarbij de informatie grotendeels een kant op gaat zoals het visuele deel van ons brein, waarbij toch om bijvoorbeeld locatie terug te vinden en zo verschillende delen van visueel verwerken weer te verenigen, sprake van enige feedback is.)

Volgende Vraag

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License